Wat als er kinderen betrokken zijn bij verlies?

Wat als er kinderen betrokken zijn bij verlies?
Zo betrek je ze.

Vaak is het een lastig onderwerp; laten we (kleine) kinderen afscheid nemen van een overleden familielid of beschermen we het kind om dat juist niet te doen? Houden we de kinderen weg van het regelwerk en het verdriet, of laten we ze juist zien wat er gaande is?

Iedereen heeft het recht om afscheid te nemen

Met al onze ervaring en kennis, zijn wij van mening dat het juist heel goed is om kinderen bij een afscheid te betrekken. Met goede begeleiding kunnen kinderen prima aangeven wat zij zelf willen in dit afscheid, als ze daarvoor tenminste de tijd gegeven wordt.
Wij betrekken kinderen altijd direct vanaf het begin bij een afscheid en ze krijgen de ruimte om zelf invulling te geven aan hun gevoel. Hiervoor maken we gebruik van een speciale benadering/begeleiding.

Neem kinderen serieus, spreek hun taal

Door tijdens het nemen van afscheid ook in de taal van de kinderen te spreken, kunnen kinderen heel goed begrijpen en bepalen wat het betreffende afscheid voor hen betekent en hoe ze daar mee om willen gaan.

Knuffels werken voor iedereen

Kinderen en knuffels gaan heel goed samen. Een mand met twee speelgoedknuffels wordt tijdens het proces van afscheid nemen het toevluchtsoord voor het kind. De knuffels staan tijdens het traject centraal, hier wordt mee geknuffeld als daar behoefte aan is. Er kunnen gesprekken worden gevoerd met de knuffels of verdriet wordt gedeeld. Bij het definitieve afscheid gaat één knuffel mee met de overledene en de andere knuffel blijft bij het kind. Zo kan er nadien ook nog veel geknuffeld worden, een tastbare herinnering.

Kinderverhalen maken veel duidelijk

Wij vertellen graag het verhaal van de Koningin van Warmte en Licht, het geeft een duidelijke en mooie omschrijving van een afscheid. Een verhaal dat kinderen in hun eigen taal meeneemt in het verliezen van een dierbare en het verwerken daarvan. 

De kracht van een zeepbel

Hoe mooi is het om kinderen via zeepbellen, kusjes naar de hemel te laten sturen? Op deze manier krijgen zeepbellen ineens zoveel meer betekenis, mooi en krachtig.

Diepere emoties maar ook verlichting

Door ook de (kleinste) kinderen te betrekken bij een afscheid, laat je zien dat ze serieus genomen worden. Tevens geeft het een hele welkome afleiding tijdens de verdrietige momenten in het proces.
Door kinderen wel te betrekken, is het ook na het afscheid makkelijker om er samen over te praten.
Wij weten inmiddels dat de knuffels een mooi houvast zijn in de rouwperiode en dat een zeepbel nooit meer ‘zomaar’ een zeepbel is…

Ieder kind en iedere familie is anders. Benieuwd hoe we bij jou de kinderen erbij betrekken? Neem contact op, we komen er graag invulling aan geven.