Privacyverklaring

omdat het ook anders kan

(Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Berdien Uitvaartbegeleiding kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van

de diensten van Berdien Uitvaartbegeleiding, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Berdien Uitvaartbegeleiding verstrekt.

Berdien Uitvaartbegeleiding kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Persoonlijke gegevens (zoals geboortedatum en BSN nummer)
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom hebben wij uw gegevens nodig ?

Berdien Uitvaartbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Verder zal Berdien Uitvaartbegeleiding uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht voor uitvaartverzorging of voor het opstellen van een zgn. wilsbeschikking.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens ?

Berdien Uitvaartbegeleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Met wie delen wij uw gegevens ?

Berdien Uitvaartbegeleiding verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de uitvaartverzorging, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Berdien Uitvaartbegeleiding worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Berdien Uitvaartbegeleiding gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@berdienuitvaart.nl.

Berdien Uitvaartbegeleiding zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van uw gegevens

Berdien Uitvaartbegeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Berdien Uitvaartbegeleiding maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Berdien Uitvaartbegeleiding verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Berdien Uitvaartbegeleiding op.

oktober 2019